Hiệu ứng lan truyền việc tốt

Việc tốt
Cô giáo lớp 1 dạy học sinh:

– Chúng ta cần phát động một phong trào làm việc tốt. Từ mai trở đi khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé.

– Thưa cô vâng ạ!

Ngày hôm sau:

– Em nào có việc tốt kể cho cô nghe?

– Dạ thưa cô – một em đứng lên – hôm nay em dẫn một bà già sang đường ạ!

– Tốt! Tất cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé!

Ngày hôm sau:

– Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt nào?

– Dạ thưa cô, hôm nay chúng em đã học tập bạn hôm qua và đều đã làm việc tốt ạ! – Cả lớp đồng thanh nói.

– Rất tốt, vậy các em đã làm những việc gì nào?

– Chúng em cùng dẫn một bà già sang đường ạ!

– Tốt, nhưng tại sao có một bà già mà phải cần cả lớp dẫn qua đường hả?

Dạ vì bà ấy không muốn sang đường ạ!