Con nói như bố thôi mà

con-nhu-bo

– Hôm nay con làm gì mà bị điểm không hả?

– Huhuhu…thầy hỏi con “hai nhân ba bằng mấy?”, con trả lời bằng sáu!

– Thì đúng rồi, sao cho điểm không?

– Dạ, thầy hỏi tiếp “vậy ba nhân hai bằng mấy?”

– Thì có khác quái gì đâu?

– Thì con trả lời như ba đó…Huhuhu!!!